Onze Missie

      Geen reacties op Onze Missie

Gilde Zoetermeer is een collectief van mensen, die zich belangeloos in willen zetten om hun kennis, kunde en relevante levenservaring te delen met anderen. De vrijwilligers leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie door kleine problemen voor deze anderen op te lossen, dan wel hen in staat te stellen beter te functioneren binnen hun sociale omgeving of op de arbeidsmarkt en door hen bewust te maken van hun leefomgeving en lokale geschiedenis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *