ANBI status

De Stichting Vrijwilligers Centrale Zoetermeer is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en als zodanig geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer 8167.42.273. Giften of donaties zijn – onder bepaalde voorwaarden – aftrekbaar bij uw belastingaangifte.