Bestuur

Het dagelijks bestuur van de Stichting Vrijwilligers Centrale Zoetermeer bestaat uit:

  1. voorzitter: Jan van de Graaf
  2. Secretaris: Vacant (wnd. Wim van der Sleen)
  3. Penningmeester: Wim van der Sleen.
  4. Algemeen bestuurslid: Clemens Straathof.

Naast de gangbare bestuurstaken bereiden zij het Gildenberaad voor. Dit overlegorgaan omvat de coƶrdinatoren van alle Zoetermeerse gilden, aangevuld met het dagelijks bestuur.