Gilde Stadstuiniers

Afbeeldingsresultaat voor perenbomenAl zeker vanaf de 16eeeuw kent Zoetermeer een grote bedrijvigheid van warmoezeniers of, in hedendaagse termen, stadstuiniers. Zo waren er in 1571 “24 boomgaarden in  Zoetermeer, in Zegwaart drie”[1], waarvoor in de omliggende steden ruime afzetmogelijkheden waren. De stadstuinier of warmoezenier in de huidige tijd werkt aan de eetbare stad, benut daarvoor wijktuinen, schooltuinen, groot groen etc. en zorgt voor de hele cyclus van zaaien, verzorgen, oogsten en verwerken van producten voor de “eetbare stad”. Eetbaar groen aanplanten in de woonomgeving en het beheer daarvan hoort eveneens tot de mogelijkheden. 

Stadstuiniers Zoetermeer

  • is een nieuw initiatief van de Vrijwilligerscentrale dat alle vrijwilligers wil faciliteren die nu werkzaam zijn in wijktuinen, schooltuinen en allerlei ‘groene’ bewonersinitiatieven, incl. buurtgroen;
  • het initiatief past geheel in de gilde-methodiek: vrijwilligers met specifieke expertise delen hun kennis en ervaring belangeloos en vergroten daarmee het sociale kapitaal in de Zoetermeerse samenleving;
  • ‘Stadstuiniers Zoetermeer’ werkt samen met alle (vrijwilligers-)organisaties en initiatiefnemers die zich willen inzetten voor behoud en beheer van groot stadsgroen, wijktuinen, moestuinen, boomgaarden en buurtgroen in Zoetermeer;
  • de samenwerking richt zich op het optimaal aantrekken, beheren en benutten van schaarse expertise en gereedschappen.

Programma ‘De kracht van groen Zoetermeer’hof

Het gilde Stadstuiniers heeft afgelopen maanden het initiatief genomen voor ‘De kracht van groen Zoetermeer’. In een drie-jarig programma met die naam willen we de verbinding leggen tussen groeninitiatieven, de openbare ruimte en maatschappelijke organisaties, om zo nog meer mensen te betrekken en te laten genieten van het groen. De uitdaging wordt opgepakt in een samenwerkingsverband van grote groeninitiatieven (Hof van Seghwaert, Wijktuinen Broekweg en Noordhove, etc.) met maatschappelijke organisaties Piëzo en Middin en met bedrijven met maatschappelijke verantwoordelijkheid als Habo, winkeliersvereniging Dorpsstraat e.a.
tak-met-perenbloesem-4968890

De aanpak wordt gekenmerkt door het bijeenbrengen van drie groepen vrijwilligers: groenvrijwilligers/wijkbewoners, mensen met een beperking en vrijwilligers in re-integratie. Het samen werken in het groen bevordert de sociale contacten binnen en tussen de groepen en het werken aan individuele talenten.
De groen-initiatieven zorgen voor de locatie, de fysieke investeringen en de reuring in de eigen tuin. Stadstuiniers heeft daarboven een initiërende, verbindende en organiserende rol: verbinding tussen de verschillende initiatieven en met maatschappelijke organisaties van uiteenlopende aard.