Mobile Orchards

Mobile Orchards probeert een lans te breken voor meer (eetbaar) groen. Bijvoorbeeld door een stukje voedselbos in je eigen tuin of op jouw balkon te creëren. We leveren de ingrediënten die je daarvoor nodig hebt en de kennis. Maar we pakken het ook groter aan: In de nieuwe Treemanspolder moet rond 2020 een echt voedselbos ontstaan. De plannen daarvoor zijn al door de gemeente geaccepteerd. Het wachten is nu even op het bouwrijp maken van het terrein. Dat is overigens al in volle gang. 

Voor Mobile Orchards onderhoud in sinds kort ook de website